YANĞINDAN İZOLYASİYA

Yanğın İzolyasiyası nədir?

Yanğınların zərərli təsirlərini məhdudlaşdırmaq, can və mal itkisini minimuma endirmək üçün binalarda aparılan izolyasiya işlərinə «yanğın izolyasiyası» deyilir.

Evlərdə, iş yerlərində və bir çox yaşayış yerində mebel, pərdələr, divar kağızı kimi əşyaların çoxu yanıcıdır. Közərən bir siqaret, elektrik cərəyanı təması, günəş şüaları, qaz sobası və bunun kimi istilik mənbələri, sürtünmənin yaratdığı bəzi kimyəvi reaksiyalar, istilik və yanıcı maddələrin hər cür alovlanma dərəcəsi yanğının başlamasına səbəb ola bilər.

Oksigen və bəzi maddələrin birləşməsi nəticəsində kimyəvi reaksiya ilə alovlanma başlayır. Başqa bir sözlə desək, xırda bir od parçasını gücləndirən maddə oksigendir. Yanğının baş verməsi üçün aşağıdakı üç amil bir araya gəlməlidir.
İstilik temperaturu
Alovlu maddələr
Oksigen
Bu üç element bir araya gəldikdə bir atəş meydana gəlir. Nəzarət olunmayan və ya nəzarətsiz yanğınlar baş verə bilər. Yanğına qarşı çox sayda tədbir ala bilərsiniz.

evimevimevimevimevimevimevimevimevimevim 

Yanğına qarşı  izolyasiyanın aşağıdakı həlləri var:

  • Hazır lövhə şəkilində olan, yapışdırıcı və dupel ilə bərkidilə bilən izolyasiya.  Bunlar: Daş Yunu və şüşə yunudur
  • Rulon şəkilində olan izolyasiya. Bunlar: daş yunu, mineral yunlar və şüşə yunudur
  • Sürmə vəya suvaq şəkilində tətbiq edilən yanğın gecikdirici izolyasiya.
  • Hazır bloklar şəkilində olan, hörülə bilən izolyasiya.

Materiallar:

evimevimevimevimevimevimevimevimevimevim 

Yanğına qarşı izolyasiya materialları nə üçündür?

Yanğına qarşı izolyasiya materiallarının ümumi məqsədi binalarda insanlara canlarını və mallarını xilas etmək üçün kifayət qədər vaxt verməkdir. Bu yolla çox sayda insan və bir çox dəyərli əşyalar xilas ola bilər.
Yanğına davamlı materiallar aşağıdakı siniflərə görə təsnif edilir;
A1 sinifi: çınqıl, gips, beton, kərpic, şüşə yunu, daş yunu, perlit, keramika
A2 sinifi: Qaya yunu, Üzvi bağlayıcı olan şüşə yunu
B1 sinifi: Karton qablar, qatqı polistiren, poliuretan köpük, sementlənmiş ağac çipləri
B2 sinifi: Sikon dolğuları, Taxta
B3 sinifi: Kağız, Taxta çipləri və s.

Yanğına qarşı izolyasiya işləri necə görülür?

Yanğına qarşı izolyasiya binanın dizayn mərhələsində planlaşdırılmalıdır. Yanğın təhlükəsizliyi tədbirləri binadakı yanıcı materialların xüsusiyyətlərinə və miqdarına görə müəyyən edilir. Risk qiymətləndirməsi binada insanların sayına və binanın istifadəsi məqsədinə görə aparılır. Bu risk qiymətləndirməsi nəticəsində binanın divarlarının, tavanlarının və döşəmələrinin yanğına davamlılığı müəyyən edilir.

Hər şeydən əvvəl, binaları dizayn edərkən hissələrə bölmək vacibdir. Beləliklə, atəşin zərərli təsirlərinin məhdudlaşdırılması və təhlükəsiz qaçış zonalarının yaradılması təmin edilir. Bu hissələrin divarlarına, tavanına və döşəməsinə yanğın izolyasiyası təmin edilərək yanğın və tüstünün bu hissələrə çatmasının qarşısı alınır. Bu hissələrdə qapı və pəncərələrin müəyyən yanğına davamlılıq xüsusiyyətlərinə malik olması izolyasiyanı gücləndirir.

Binalarımızın daşıyıcı hissələrinə yanğın izolyasiyasını təmin edərək, binanın yanğın başlayandan söndürmə müddətinin sonuna qədər sağ qalması təmin edilir. Bundan əlavə, yanğının yayılmasının qarşısını almaq üçün damlarda və fasadlarda yanğın izolyasiyası aparılır. Qazanxanalar, tüstü qazlarının və istiliyin yayılmasının qarşısını alan hava kanalları və santexnika borularının keçdiyi yerlər kimi riskli hissələrin divarlarında yanğın izolyasiya tətbiqləri də edilir.

Yanmaz (sinif A) və istilik keçirilməsinə yüksək dərəcədə davamlı olan şüşə yunu (ağ), daş yunu, alçı plitələr, perlit, vermikulit və s. xüsusi materiallar; binanın divarlarına, tavanlarına, döşəmələrinə və hava kanallarına bərkidilir. Qurğuların divarlarında, döşəmələrində və tavanlarında santexnika, elektrik və havalandırma boşluqları  istiliklə genişlənən xüsusi mastika istifadə edərək alov və tüstünün yayılmasına qarşı tədbirlər görülür. Yanğından xilas olmaq üçün istifadə edilən koridorlarda xüsusi qapılar istifadə olunur. Pəncərələr üçün isə yanğına davamlı xüsusi maddələr istifadə olunur. Yanğın izolyasiyası alovun tez-tez binanın daxili bölmələrindən birinin digərinə yayılmasının qarşısını almaq və bəzən yanğının qonşu binaya keçməməsi üçün istifadə olunur.